تلفن:

۰۲۱۸۸۹۶۲۴۶۶

۰۹۱۲۰۹۴۲۹۹۶

۰۸۶۳۴۱۷۳۳۱۹

۰۹۱۸۳۹۳۰۴۹۳ (مدیریت فروش)

فکس:

۰۲۱۸۸۹۵۲۷۴۰

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان فاطمی، روبروی خیابان کاج، پلاک ۱۱۸، طبقه اول

دفتر استان مرکزی:

اراک دانشگاه اراک مرکز کار آفرینی و تجاری سازی

کارخانه:

اراک، قطب صنعتی شماره١، خیابان سازندگان