بایگانی دسته بندی ها اخبار ایران پروف

موفقیت شاخص شرکت ارگ سازه آریامهر به عنوان یکی از شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه اراک در تجاری سازی فناوری

موفقیت شرکت ارگ سازه آریا مهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ شرکت ارگ سازه آریامهر از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه اراک موفق به بومی سازی دانش فنی و تجاری سازی پوشش های ضد حریق سازه های فلزی گردیده است. دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ریاست سازمان آتش نشانی اراک با همراهی کارشناسان فنی ضمن بازدید از آزمایشگاه حریق از […]